Web Analytics Made Easy - StatCounter

Orienteringsmøte om The Rotary Foundation frå Gunnar Kvalsund

The Rotary Foundation (TRF) 

Gunnar Kvalsund (t.h) er godt kjend for klubben gjennom sitt store engasjement i Rotary. Han har mellom anna vore distriktsguvernør, og er no distriktsrepresentant for Rotary Foundation. Kvalsund er fosnavågar, men busett på Vigra og medlem i Giske Rotaryklubb. 

Kvalsund innleia sin presentasjon med å gratulere klubben med å ha fått Påtroppande distriktsguvernør. Han oppmoda klubben om å støtte Lidun Hareide i hennar verv, og om å førebu seg på å arrangere distriktskonferanse. 

TRF kapitalen til Rotary, og det systemet som vert nytta for å finansiere organisasjonen sine mange prosjekt ute i verda og lokalt. I følgje Rotary sin grunnleggjar, Paul Harris, er Rotary det Rotary gjer. Rotary består av 1.22 millionar medlemmar på verdsbasis, med cirka 50 000 klubbar fordelt over 200 land. 

Sjølv om The Rotary Foundation og Rotary er to separate organisasjonar, med eigne styre, så jobbar dei saman mot felles mål. TRF er kapitalen og fondet, medan Rotary organiserar aktiviteten opp mot klubbane. Mottoet til TRF er «Doing good in the world”, og for å få tildelt Global Grant, må prosjektet vere innanfor eit av fokusområda til fondet som er: 

·         Fred og konfliktforebygging /-løysing

·         Sjukdomsførebygging og behandling

·         Vatn og sanitær

·         Barne- og mødrehelse

·         Grunnutdanning og leseferdighet

·         Økonomi- og samfunnsutvikling

·         Miljø og naturvern

Den såkalla Rotary Grants-modellen er delt inn i Global (globale tilskot) og District Grants (distriktstilskot). 

Globalt Grant støttar store internasjonale aktivitetar med berekraftige, målbare resultat innanfor eit eller fleire av dei sju fokusområda som nemnde ovanfor. For å få tildelt Globalt Grant er det ei rekke krav som må vere stetta, som mellom anna at prosjektet må: 

·         Vere eit internasjonalt partnerskap mellom rotarydistrikt og/eller rotaryklubb i landet der prosjektet gjennomførast, og ein Rotary klubb eller distrikt utanfor dette landet. Den klubben som søker om tilskotet er anvvarleg for prosjektet og at det er i samsvar med krava.

·         Inkludere målbare mål som dokumenterast gjennom framdriftsrapportar.

·         Være i samsvar med minst ett av Rotarys syv fokusområder.

·         Dekke reelle behov i samfunnet.

·         Ha eit totalt budsjett på minst USD 30.000.

·         Oppfylle dei generelle krava for å få tilskot 

Ein kan søke The Rotary Foundation om tilskot gjennom heile året. Søknaden er elektronisk (online), men må gå igjennom ein kvalifiseringsprosess der distriktet anbefalar og innstiller prosjektet til Rotary International, som er godkjennar. 

District Grant – (Distriktstilskot) 

Denne tilskotsordninga støttar mindre, kortsiktige aktivitetar både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er ein enklare søknadsprosess enn for Global Grants. Frist for søknader er 15. nobember kvart år. 

Meir informasjon om TRF finn du her: https://www.rotary.no/no/rotaryfondet-trf 

Kvalsund oppmoda Ulstein Rotaryklubb og medlemmane om å auke sitt bidrag til TRF. Gjennomsnittet til klubbane bør ligge på 30 USD per medlem per år. I tillegg kan kvart enkelt medlem gje ein donasjon digitalt ved å gå inn på Rotary si heimeside, der ein mellom anna kan velje betaling via automatisk trekk på bankkonto: https://www4.solidus.no/SolidusUser/avtalestraks/35A7B50C-E391-4B93-871E-E5CD9730672C 

https://www.rotary.no/no/trf-the-rotary-foundation 

Kvalsund orienterte også om at det er mogleg å gje donasjonar til Ukraina innan 30. april via Rotary sitt Disaster Fond: https://rotary.no/no/nyhetsdetaljer/301#

Fullt møtereferat på medlemsnett

 


 
Presidentskifte

20. juni 2022

Presidentskifte

President Thor Martin Eidem overlet roret til Innkomande President
Arnfinn Godø

«Ecologically restorative urchin aquaculture»

30. mai 2022

«Ecologically restorative urchin aquaculture»

Denne kvelden fekk Ulstein Rotaryklubb besøk av Brian Tsuyoshi Takeda, grunnleggjar og administrerande direktør i det globale selskapet Urchinomics, som har hovudkontor i Ulsteinvik.

Koronapandemien

25. april 2022

Koronapandemien

Kommuneoverlege Norunn Kirkebø Elde fortalde om korleis ho opplevde pandemien.

Skattemeldingen 2021

4. april 2022

Skattemeldingen 2021

President Thor Martin Eidem presenterte etterføljaren sin Stian Sunde Karlsen i BDO. Etter det gav han oss ein god leksjon i Skattemeldinga, og endringane som gjelder for 2021 - samt det som kjem for 2022.

Orienteringsmøte om The Rotary Foundation frå Gunnar Kvalsund

28. mars 2022

Orienteringsmøte om The Rotary Foundation frå Gunnar Kvalsund

Gunnar Kvalsund er godt kjend for klubben gjennom sitt store engasjement i Rotary. Han har mellom
anna vore distriktsguvernør, og er no distriktsrepresentant for Rotary Foundation.

Njål Vikanes: Historier om Nordområdene

21. mars 2022

Njål Vikanes: Historier om Nordområdene

Njål Vikanes fortalte om Franklins mislykka ekspedisjon til Nordvestpassasjen med musikk og innlevelse.

Dugnad i strålande sol!

8. mars 2022

Dugnad i strålande sol!

En herlig dugnadsgjeng sørger for at Rotaryhagen vil bugne med blomster gjennom våren og sommaren

Folkemøte med Jan Emblemsvåg: Thorium og Saltsmeltereaktorer

7. mars 2022

Folkemøte med Jan Emblemsvåg: Thorium og Saltsmeltereaktorer

I Norge er det fortsatt mange myter om kjernekraft som lever videre på grunn av historiske hendelser. Dette samtidig med at den nye generasjon atomreaktorer er både sikrere og mer bærekraftig en andre energikilder ifølge Professor Jan Emblemsvåg.

Torskemiddag og nytt medlem!

4. mars 2022

Torskemiddag og nytt medlem!

Årets nydelige torskemiddag på Quality Hotel Ulstein.
Elisabeth Tuvnes tatt opp som ny medlem i klubben vår.

Besøk hos ÅKP i Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK)

28. februar 2022

Besøk hos ÅKP i Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK)

Vi var i dag så heldige å få besøke Ålesund Kunnskapspark.

Følg oss gjerne på Facebook! 

Møteinformasjon

Møtested: Quality Hotel Ulstein
Adresse: Sjøgata 10
Postnummer: 6065
Sted: Ulsteinvik
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Les mer


rotary lenker

nyheter fra rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

nyheter fra rotary norge

Loading RSS...

nyheter fra vårt distrikt

Loading RSS...