Web Analytics Made Easy - StatCounter
ULSTEIN ROTARY - NOE FOR DEG?

HVA ER ROTARY

Rotary er en verdensomspennende serviceorganisasjon med nesten 1,2 millioner medlemmer i over 29.000 klubber i 160 land. Den første rotaryklubb ble stiftet i 1905.

Rotary International er navnet på den internasjonale rotaryorganisasjonen som ble etablert i 1912. RI ledes av en President og en President Elect (kommende president) og et styre på 17 medlemmer. Presidenten velges for ett rotaryår, dvs. fra 1. juli til 30. juni. Hovedkontoret ligger i Evanston, Illinois i USA.

Rotarys formål er "å gagne andre!" ved at vi lærer våre medmennesker å kjenne, samt ved å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv. Rotarianerne ønsker også å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid, samt ved å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i sitt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere. Rotarianerne arbeider for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker. Rotary er en åpen bevegelse som ikke aksepterer diskriminering av noen art. Rotary spør ikke om rase, nasjonalitet, religion eller politisk tilhørighet.

Medlemmene er kvinner og menn med bred yrkesmessig bakgrunn og erfaring fra privat eller offentlig virksomhet, og de representerer sine yrker på et høyt faglig nivå.

MEDLEMSKAP I ROTARY - NOE FOR DEG?

Som medlem av Rotary kan du involvere deg i samfunnet på mange plan. Rotary sentralt og gjennom de lokale klubbene er involvert i en rekke internasjonale, nasjonale og lokale prosjekter. Som et samfunssbevisst og engasjert menneske vil du gjennom Rotary kunne bidra i verdifulle prosjekter der du virkelig kan se nytten som kommer ut av det.

Et medlemskap i Rotary vil også utvide din sosiale omgangskrets, og mange livslange vennskap etableres
på hvert eneste av våre medlemsmøter.

20 gode grunner for å være medlem i rotary:

1. Vennskap

I en stadig mer utfordrende verden bidrar Rotary til oppfylling av et av våre mest grunnleggende behov - vennskap og samhørighet.
Det er en av to grunner til at Rotary ble stiftet i 1905. 

2. Forretningsinteresser

Den andre opprinnelige grunn for starten på Rotary var forretningsutvikling. Alle trenger et nettverk, og Rotary består av et gjennomsnitt av virksomhetene i området. Medlemmene kommer fra forskjellig ståsted. Rotarianere hjelper hverandre, og sammen hjelper de andre.

3. Personlig utvikling

Medlemskap i Rotary bidrar til ytterligere utvikling av personlige egenskaper gjennom samarbeid med andre og utvidelse av kunnskap om andre mennesker og yrker.

4. Lederutvikling

Rotary er en organisasjon for ledere. Innsats for Rotary er som en skole i ledelse. Lær å motivere, øv innflytelse, og vær leder.

5. Borgerskap og kommune

Medlemskap i Rotary gjør deg til en bedre borger. Den gjennomsnittlige Rotaryklubb består av noen av de mest aktive borgere i enhver kommune.

6. Egenutvikling

Hver uke forsøker Rotary å gi informasjon om hva som skjer - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvert møte gir mulighet for å høre interessante foredrag fra forskjellige innledere med stor spredning av emner.

7. Moro

Engasjement i Rotary er moro. Møter, treffe venner, jobbe med prosjekter, sosiale treff - engasjer deg og vær med!

8. Taleteknikk

Mange som er blitt medlem av Rotary var redde for å snakke i forsamlinger. Rotary tilbyr trygghet og treningsmulighet i kommunikasjon, og mulighet for selv å praktisere og utvikle taleteknikk blant venner.

9. Nettverk

Alle Rotarianere bærer sin medlemsnål med "Rotary International". Det er få steder i verden det ikke finnes en klubb, og alle er hjertelig velkommen, ja til og med oppfordret, til å møte i de mer enn 30000 klubbene i 162 land.

10. Hjelp når du reiser

Rotaryklubber finnes overalt, og mange Rotarianere har fått hjelp når de på ukjent sted trenger råd og hjelp, kontakt med lege eller tannlege eller på annen måte ønsker lokalbistand eller kontakt.

11. Arrangement

Klubber og distrikter har ofte arrangement som gir et avbrekk fra jobb og daglig rutine. Konferanser, møter og kurs gir nye venner og muligheter.

12. Utvikling av sosiale ferdigheter

Rotary er for folk som liker mennesker. Ukentlig utvikles du som person - sosialt og medmenneskelig.

13. Familietilbud

Rotary tilbyr et av verdens største utvekslingsprogram, stipender, og egne klubber for ungdom og fremtidige Rotarianere (Rotaract/Interract).

14. Yrkesmuligheter

Det forventes at alle Rotarianere deltar i utvikling av sin jobb og sitt yrke. Delta i prosjektarbeid med sikte på å informere og lære ungdom om sitt yrke. Rotary kan hjelpe til å bli en bedre yrkesutøver - uansett yrke gjennom samarbeid og nettverk.

15. Etisk utvikling

Rotary praktiserer en 4-spørsmålsprøve som styrer vår etiske standard. Rotarianere er forventet å ha høy etisk standard både på jobb og i privatlivet.

16. Kulturell forståelse

I Rotary finnes nesten alle religioner, land, kultur, hudfarge, rase, trosbekjennelse, politisk overbevisning, språk, og etnisk tilhørighet. Rotary er et gjennomsnitt av ledere med forskjellig bakgrunn, som gjennom samarbeid lærer å elske å respektere mennesker overalt uansett bakgrunn. På denne måten er de med på å bedre verdensforståelse.

17. Anseelse

Rotarianere er fremstående ledere innen forretningsliv, offentlig, kunst, kultur, militære, religiøse og andre grupperinger. Rotary er den eldste og mest prestisjefylte serviceklubb i verden. Blant medlemmene finnes ledere på flere nivå som er med å forme vår verdens politiske utvikling.

18. Hyggelige mennesker

Fremfor alt er Rotarianere hyggelige folk - de hyggeligste i verden! De er fremtredende mennesker som synes det er viktig å være ledere, og viktig å være hyggelig - og ta Service above Self på alvor.

19. Ingen hemmeligheter

Rotary har ingen hemmelige ritualer, regler, trosbekjennelse eller håndtrykk. Den er et åpent samfunn for kvinner og menn som helt enkelt tror på at det å hjelpe andre gir en bedre verden.

20. Muligheten til å yte noe

Rotary er en tjeneste- og yrkesorganisasjon. Forretningsidéen er medmenneskelighet og varen er å tjene andre. Rotarianere tilbyr sine tjenester både lokalt og internasjonalt, både gjennom arbeid og økonomisk støtte. Dette er kanskje den beste grunnen for å bli Rotarianer: Å få mulighet til å gjøre noe for andre, og utvikle seg selv gjennom prosessen. Det gir rikelig belønning og egenutvikling.


hvordan bli medlem av rotary

Det er ikke mulig selv å direkte melde seg inn i en Rotaryklubb, men om du er interessert i å bli medlem så ikke nøl med å ta kontakt! Dette enten ved å benytte kontaktskjema, eller ta direkte kontakt med et medlem.  

Rotary var verdens første serviceorganisasjon. Det er yrkesbasert medlemskap, noe som gir organisasjonen en unik styrke. Medlemmene deles inn etter yrkesklassifikasjon, og det kan være inntil 5 personer med samme klassifikasjon i hver klubb.   Personer som har vært tilknyttet et av Rotarys mange program, for eksempel som deltaker i GSE (gruppestudie- utveksling) eller ute som frivillig rotaryarbeider på et av de mange prosjekter, kalles Alumni og har egen klassifikasjon. Bredden i yrkeserfaring er viktig, og ettersom organisasjonen ble åpnet for kvinnelig medlemskap først i 1989 ser dessverre enda at en del typiske kvinneyrker er underrepresentert, noe man jobber med å utligne.Følg oss gjerne på Facebook! 

Møteinformasjon

Møtested: Quality Hotel Ulstein
Adresse: Sjøgata 10
Postnummer: 6065
Sted: Ulsteinvik
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Les mer


rotary lenker

nyheter fra rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

nyheter fra rotary norge

Loading RSS...

nyheter fra vårt distrikt

Loading RSS...