Web Analytics Made Easy - StatCounter
ØNSKER DU Å BLI MEDLEM?

GODE GRUNNER FOR Å VÆRE MEDLEM I ROTARY:

Ønsker du å bli bedre kjent i lokalsamfunnet ditt? Bli medlem av Rotary og få et unikt innblikk i næringslivet, historien og samfunnet generelt gjennom interessante foredrag og bedriftsbesøk.  

I tillegg får du et åpent og mangfoldig yrkesnettverk som bruker sine ressurser og sin kompetanse til samfunnsprosjekter,  – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Rotary er handlingsorientert og har økonomiske ressurser til å gjøre en forandring gjennom bærekraftige prosjekter innen våre sju fokusområder.  

 

I Rotary er du medlem av et verdensomspennende nettverk som har fokus på fred, miljø, bærekraft og forebyggende helsearbeid. Noe av dette skjer gjennom satsingen på ungdomsutveksling og ledertrening for unge. 

 

Hos oss er åpenhet og integritet, mangfold, fellesskap, ledelse og service de verdiene som styrer.

HVA ER ROTARY

Rotary er en verdensomspennende serviceorganisasjon med nesten 1,2 millioner medlemmer i over 29.000 klubber i 160 land. Den første rotaryklubb ble stiftet i 1905.

Rotary International er navnet på den internasjonale rotaryorganisasjonen som ble etablert i 1912. RI ledes av en President og en President Elect (kommende president) og et styre på 17 medlemmer. Presidenten velges for ett rotaryår, dvs. fra 1. juli til 30. juni. Hovedkontoret ligger i Evanston, Illinois i USA.

Rotarys formål er "å gagne andre!" ved at vi lærer våre medmennesker å kjenne, samt ved å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv. Rotarianerne ønsker også å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid, samt ved å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i sitt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere. Rotarianerne arbeider for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker. Rotary er en åpen bevegelse som ikke aksepterer diskriminering av noen art. Rotary spør ikke om rase, nasjonalitet, religion eller politisk tilhørighet.

Medlemmene er kvinner og menn med bred yrkesmessig bakgrunn og erfaring fra privat eller offentlig virksomhet, og de representerer sine yrker på et høyt faglig nivå.

MEDLEMSKAP I ROTARY - NOE FOR DEG?

Som medlem av Rotary kan du involvere deg i samfunnet på mange plan. Rotary sentralt og gjennom de lokale klubbene er involvert i en rekke internasjonale, nasjonale og lokale prosjekter. Som et samfunssbevisst og engasjert menneske vil du gjennom Rotary kunne bidra i verdifulle prosjekter der du virkelig kan se nytten som kommer ut av det.

Et medlemskap i Rotary vil også utvide din sosiale omgangskrets, og mange livslange vennskap etableres
på hvert eneste av våre medlemsmøter.

hvordan bli medlem av rotary

Det er ikke mulig selv å direkte melde seg inn i en Rotaryklubb, men om du er interessert i å bli medlem så ikke nøl med å ta kontakt! Dette enten ved å benytte kontaktskjema, eller ta direkte kontakt med et medlem.  

Rotary var verdens første serviceorganisasjon. Det er yrkesbasert medlemskap, noe som gir organisasjonen en unik styrke. Medlemmene deles inn etter yrkesklassifikasjon, og det kan være inntil 5 personer med samme klassifikasjon i hver klubb.   Personer som har vært tilknyttet et av Rotarys mange program, for eksempel som deltaker i GSE (gruppestudie- utveksling) eller ute som frivillig rotaryarbeider på et av de mange prosjekter, kalles Alumni og har egen klassifikasjon. Bredden i yrkeserfaring er viktig, og ettersom organisasjonen ble åpnet for kvinnelig medlemskap først i 1989 ser dessverre enda at en del typiske kvinneyrker er underrepresentert, noe man jobber med å utligne.Følg oss gjerne på Facebook! 

Møteinformasjon

Møtested: Quality Hotel Ulstein
Adresse: Sjøgata 10
Postnummer: 6065
Sted: Ulsteinvik
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtearkiv fra
før August 2022


rotary lenker

nyheter fra rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

nyheter fra vårt distrikt

Loading RSS...