Web Analytics Made Easy - StatCounter
PROSJEKTER


Oxygen Consentrator - India (2021/Covid)

Oxygen Consentrator - India (2021/Covid)

Joint International project between Rotary Club of Ulstein (Norway) and Rotary Club of Bombay Queen City (India) - with assistance from the human aid organization "From you to them".

Hage til Holsekerdalen 20 i Ulsteinvik (Første trinn 2021)

Hage til Holsekerdalen 20 i Ulsteinvik (Første trinn 2021)

Ulstein Rotaryklubb ønskjer å gi ein vakker og tenleg hage til Holsekerdalen 20 i Ulsteinvik. Holsekerdalen 20 er eit fantastisk leiligheitskompleks for eldre, der servicenivået endrar seg saumlaust frå at brukarane greier seg sjølve.

Høddmonumentet (2019)

Høddmonumentet (2019)

Høddmonumentet ble avduka 19 september 2019.

End Polio Now!

End Polio Now!

24 oktober markerer Ulstein Rotary polioaksjonen.

Lisjevatnhuken (2018)

Lisjevatnhuken (2018)

Lisjevatnhuken ble planlagt og bygget av Ulstein Rotary, med støtte fra Ulstein Frivilligsentral, Flyktingetenesta i Ulstein og Sørøyane Røde Kors.
Den ble åpnet 7 oktober 2018.
Nesten 700 dugnadstimer ble utført av Ulstein Rotaryklubb.

Bugardshuken (2017)

Bugardshuken (2017)

Bugardshuken ble planlagt og bygget av Ulstein Rotary, med støtte fra Ulstein Frivilligsentral, Flyktingetenesta i Ulstein og Sørøyane Røde Kors.
Den ble åpnet 3 desember 2017.
Nesten 700 dugnadstimer ble utført av Ulstein Rotaryklubb.

Mama Clara

Mama Clara

Årlig støtteprosjekt til barneheim i Peru som Hareid Rotary har som "District Grant" prosjekt.

The David School

The David School

Årlig støtteprosjekt til en barneskule for 100 elever i Sierra Leone som Volda Rotary har som "District Grant" prosjekt.

The Rotary Foundation

The Rotary Foundation

Årlig støtte til The Rotary Foundation (TRF) - "Rotaryfondet"
Paul Harris Fellow (PHF) utmerkelsen "koster" 1000 $ til fondet.
I 2018 delte Ulstein Rotaryklubb ut 2 stk Paul Harris Fellow.

Ryddeprosjekt

Ryddeprosjekt

Ulstein Rotary har hatt fleire ryddeprosjekt opp gjennom åra.
Blant anna har vi rydda Osnessanden fleire år, og også hatt ryddeprosjekt nedanfor Sjukeheimen på Alvehaugen.

Summercamp (2017)

Summercamp (2017)

10 studenter frå 10 nasjonar fekk i august oppleve Ulsteinvik og Trebaatfestivalen og lokalt næringsliv på nært hald.
Ein særs engasjert og entusiastisk gjeng!
Vi takkar Dagfinn Olav Bye for framifrå planlegging, logistikk og gjennomføring av program,

Fiskarbonden (2007)

Fiskarbonden (2007)

Ulstein Rotaryklubb deltok med dugnadsarbeid for realisere "Fiskarbonden" ved Sjukeheimen i Ulstein.

Peileskiva på Hasundhornet (2005)

Peileskiva på Hasundhornet (2005)

Organisasjonen Rotary hadde 100- års jubileum i 2005 og dette prosjektet var Ulstein Rotaryklubb sitt jubileums- prosjekt. Arbeidet med varden og peileskiva på Hasundhornet vart starta i 2005 men av ulike grunnar vart det ikkje ferdig før i 2006.

Tursti Osberget (2002)

Tursti Osberget (2002)

Ulstein Rotaryklubb har ved fleire høve teke på seg arbeid med å rydde, drenere og laga tursti på Osberget.
Her frå arbeidet i 2002.

Arrangement for pensjonistar

Arrangement for pensjonistar

Ulstein Rotaryklubb har arrangert fleire ulike samlingar og turar for pensjonistane i Ulstein.
Her frå eit slikt arrangement med kaker, kaffi og litt underhaldning på Bygdastova i 2000.

Otta-buda på Borgarøya (1993)

Otta-buda på Borgarøya (1993)

Ulstein Rotaryklubb sitt bidrag på dette prosjektet var å male buda utvendig.

Brennevins-utsalet på Borgarøya (1989-1993)

Brennevins-utsalet på Borgarøya (1989-1993)

Dette er nok Ulstein Rotary sitt største prosjekt opp gjennom tidene!

Hovedhuset på Borgarøya (1989)

Hovedhuset på Borgarøya (1989)

Det fyrste Rotary var engasjert i, var å rydde i hovedhuset.
Deretter var klubben med på å male hovudhuset innvendig (hovudsakleg var dette i 1. etasje)

Skogplanting Hofset, Varleite og bak UVS (1982-1987)

Skogplanting Hofset, Varleite og bak UVS (1982-1987)

I tidsrommet 1982 til 87 planta Ulstein Rotaryklubb mellom 4 – 5 000 furu og gran- planter i dette området.

Kleivastova (~1970)

Kleivastova (~1970)

Rundt 1970 tok Ulstein Rotaryklubb initiativ til restaureringsarbeid i samråd med dåverande eigar, Lars P. Kleven. Restaureringsarbeidet stod Sunnmøre Museum for, Ulstein Rotaryklubb gjorde dugnadsarbeidet.

Restaurering av kvernhus ved Ulsteinelva

Restaurering av kvernhus ved Ulsteinelva

Rotary gjorde ein heil del restaurerings-arbeid for å sette i stand eit kvernhus ved Ulsteinelva på slutten av 60-tallet. (årstall noe usikkert)

Kyrkjegarden på Ulstein (1969-1972)

Kyrkjegarden på Ulstein (1969-1972)

I 1969 reiste Ulstein Rotaryklubb (URk) ein minnebauta på kyrkjegarden på Ulstein. Då Ulstein bondekvinnelag i 1972 lanserte tanken om å byggje oppatt ein kopi av den vesle steinkyrkja som hadde stått ute på Ulstein, fekk planen full tilslutning i Rotary.


Følg oss gjerne på Facebook! 

Møteinformasjon

Møtested: Quality Hotel Ulstein
Adresse: Sjøgata 10
Postnummer: 6065
Sted: Ulsteinvik
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtearkiv fra
før August 2022


rotary lenker

nyheter fra rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

nyheter fra vårt distrikt

Loading RSS...